Dienst

Binnenklimaat label

Logo_Binnenklimaat-Label

Wat is het Binnenklimaat Label?

Het Binnenklimaat Label is een nieuw en onafhankelijk keurmerk voor gebouwen dat aantoonbaar maakt hoe gezond een gebouw is. De score komt tot stand op basis van vier onderdelen: lucht, licht, klimaat en geluid.

Voor wie is het Binnenklimaat Label?

Het Binnenklimaat Label is toepasbaar op alle soorten gebouwen, maar wij passen het hoofdzakelijk toe bij kantoorgebouwen. Een gebouweigenaar of verhuurder kan hiermee invulling geven aan zijn ESG-strategie, de waarde van zijn vastgoed verhogen, aantrekkelijker zijn voor huurders en de bezettingsgraad en huurinkomsten verhogen.

De huurder kan met een Binnenklimaat Label zijn medewerkers een gezondere werkomgeving bieden en daarmee de productiviteit en vitaliteit verhogen, het ziekteverzuim reduceren en medewerkers met een gerust hart naar kantoor laten komen.

Toetsingsmethode

Een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaat Label nadat het getoetst is aan de hand van vier onder­delen uit het PvE Gezonde Kantoren:

 • Lucht
 • Licht
 • Klimaat
 • Geluid

Voor deze vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd.

 • Klasse C: voldoende
 • Klasse B: goed
 • Klasse A: zeer goed

Ontstaan van het Binnenklimaat Label

Het label is ontwikkeld door TVVL, Binnenklimaat Nederland, TNO en het Rijksvastgoedbedrijf. Als basis voor het label dienen de richtlijnen uit het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren. Het PvE Gezonde Kantoren en het Label zijn een handreiking voor het (her)ontwik­kelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel.

Het verkrijgen van het label bestaat uit drie processtappen:

 1. Continue monitoring
 2. Gebruikerstevredenheid (enquête)
 3. Gebouwinspectie

Binnenklimaat Label Inspecteur

Wij focussen ons bij het Binnenklimaat Label vanuit ons specialisme op de rol van Binnenklimaat Inspecteur.

 

Onze aanpak voor Binnenklimaat label

Ambitie & quickscan

Stap 1: Quickscan

 • Bepalen van de gebouw(en) en de Binnenklimaat Label onderdelen (continue monitoring, gebruikers enquête en gebouwinspectie)
 • Vaststellen ambitiescore.
 • Invullen van de Quickscan (2 weken).
 • Bepalen indicatie label score
ontwerpcertificaat

Stap 2: Analyse

 • Verzamelen van alle benodigde data.
 • Verwerken van de data in het software platform van Stichting Binnenklimaat Techniek.
 • Continue monitoring met behulp van sensoren.
 • Afname enquête onder gebruikers en gebouwinspectie door inspecteur.
Oplever certificaat

Stap 3: Certificering

 • Voorlopig Binnenklimaat Label na 2 maanden
 • Uitreiking van het daadwerkelijke certificaat na 1 jaar

Neem contact met ons op!

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring

_DSC5080-4 jpg

Pim Klinkenberg

9 tips waar jij rekening mee kunt houden

Advies van onze BREEAM en DGBC Woonmerk experts

Bekijk onze tips Bekijk onze experts