Referentie

Universiteit Utrecht – Verduurzaming 11 gebouwen

Onze rol: BREEAM in use assessor

E

Elf gebouwen van de Universiteit Utrecht zijn door DuurzaamheidsCertificering binnen negen duurzaamheidscategorieën getoetst op hun duurzame prestatie en gecertificeerd middels de BREEAM-NL In-Use.

Hierbij is gekeken naar het gebouw zelf, het beheer en het gebruik van het gebouw. 

 

“We nemen verduurzamen serieus”

Fiona van ’t Hullenaar, directeur Vastgoed en Campus: “Het is belangrijk dat we aandacht hebben voor deze certificering, want we hebben mooie duurzame stappen gezet de afgelopen jaren. Het aansluiten van gebouwen op een warmte-koudeopslag in een ring-systeem (WKO-ring) bijvoorbeeld. Hierdoor kunnen we meerdere gebouwen tegelijk en efficiënt duurzaam verwarmen en koelen en daalt onze CO₂-uitstoot aanzienlijk. In de BREEAM-certificering zie je de impact van de genomen duurzame maatregelen nu terug.” In Nederland is de Universiteit Utrecht de eerste universiteit die heeft gekozen voor een zogenaamde portfolioaanpak waarbij meerdere gebouwen tegelijk worden beoordeeld. Hiermee krijgt de universiteit snel en scherp in beeld waar ze nog meer impact kan maken. “Dat we hebben gekozen voor de certificering van elf gebouwen laat zien dat we het verduurzamen van ons vastgoed serieus nemen. We gaan er echt voor.”

Daniël van der Flier, BREEAM assessor bij Duurzaamheidscertificering, “Als Utrechter ben ik trots om mijn kennis en ervaring te kunnen inzetten bij de verduurzaming van een instituut die zo een waardevolle rol vervult in de Utrechtse gemeenschap. Goed om te zien dat ze de BREEAM certificering als vertrekpunt voor verdere verduurzaming zien.

Elk bouw- en onderhoudsproject biedt een kans om te verduurzamen

Het BREEAM-projectteam van UU, dat in 2020 samen met de DuurzaamheidsCertificering de duurzame aspecten van de elf gebouwen in kaart bracht, gaat namelijk met alle betrokkenen binnen bestaande werkprocessen aan de slag met het invoeren van verbeterpunten.

Projectleider Laurens de Lange: “We gaan bijvoorbeeld meer circulaire en bio-based materialen gebruiken en we doen thermografisch onderzoek zodat we de zwakke plekken van de gevelisolatie kunnen verbeteren.” Elk bouw- en onderhoudsproject biedt volgens Laurens de Lange een kans om te verduurzamen. “Het doel is echter niet om per gebouw een zo hoog mogelijke BREEAM-score te halen. We gaan alle verbeterpunten op waarde schatten en goed naar de haalbaarheid kijken. De hamvraag is: draagt het daadwerkelijk bij aan de verduurzaming van het gebouw en het toekomstbestendig maken van het Utrecht Science Park?”

Over drie jaar opnieuw toetsen

Over drie jaar laat de Universiteit Utrecht de gebouwen opnieuw beoordelen en certificeren middels de BREEAM-NL In-Use methodiek. Dan weet de universiteit in hoeverre ze het bestaande vastgoed heeft verduurzaamd. Ondertussen werkt het BREEAM-projectteam in 2021 aan de certificering van nog vijf andere gebouwen in het Utrecht Science Park. Laurens de Lange: “Daarmee staat de teller op 16 gebouwen, 228.121m2  bruto vloeroppervlak. Ook werken we aan een duurzaamheidsstrategie om onze gebouwen in de binnenstad van Utrecht te verduurzamen.”

Vragen?

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.

Meer referenties

De Volksbank N.V.

Voor alle (3) gebouwen heeft Duurzaamheidscertificering als BREEAM Assessor de onderdelen Asset, Beheer en Gebruik gecertificeerd.

Fugro hoofdkantoor BREEAM

Fugro hoofdkantoor

Duurzaamheidscertificering was de BREEAM assessor bij de certificering van het ontwerp van het nieuw te bouwen hoofdkantoor van Fugro.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.