BREEAM EXPERT

Wat is de rol van BREEAM Expert?

In het BREEAM proces is de Expert de persoon die het uiteindelijke bewijslast voor de BREEAM credits verzameld, verwerkt in de BREEAM tool en afstemt met de assessor. Om dit te doen heeft de Expert overleg met de opdrachtgever over welke credits er bewezen kunnen worden en wordt er een rondgang op locatie gedaan om alles te zien, vragen te stellen en waar nodig foto’s te maken als bewijslast.

Wie is de BREEAM Expert?

Om BREEAM Expert te worden moet je de Expert training volgen bij de DGBC, en vervolgens het examen succesvol behalen. De Expert hoeft niet onafhankelijk te zijn van opdrachtgever.

Onze aanpak als Expert

Wij geloven in een simpel, duidelijke en concrete aanpak, en merken ook dat de markt daar behoefte aan heeft. Wij zijn niet voor niets één van de meest ervaren BREEAM partijen in Nederland. In de rol van Expert stellen wij ons altijd meewerkend en meedenkend op om gezamenlijk tot het optimale resultaat te komen. Dit doen wij voor BREEAM in use en BREEAM nieuwbouw.

Wie zijn er betrokken bij een BREEAM-certificering?

Waarom BREEAM?

Met BREEAM ben je verzekerd van de volgende voordelen:

  • Je blijft interessant voor investeerders, omdat jouw vastgoedportefeuille bewezen toekomstbestendig is.
  • Je krijgt een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat.
  • Je scoort goed op de GRESB-Index (Global ESG Benchmark for Real Assets)
  • Je bent plotselinge en geleidelijke verandering altijd voor, omdat de lat hoger ligt dan waar de wettelijke eisen om vragen.
  • In sommige gevallen kan BREEAM-NL je helpen om subsidieaanvragen – zoals de MIA – over de streep te trekken. Duurzaamheidscertificering en haar partners helpen je graag bij het invullen van een aanvraag.

Hoe ziet het BREEAM-traject eruit als ik met jullie aan de slag ga?

BREEAM Nieuwbouw Expert 

Wij starten nadat er een ontwerp op de markt is gezet. Wij starten vanaf de opdracht aan het bouwteam. Onze BREEAM Expert verzamelen en verwerken de benodigde bewijslasten in een online assessementtool. Om de BREEAM Expert werkzaamheden naar behoren uit te voeren zijn er verschillende cruciale elementen.

1. Controle van ontwerp bewijslast 1 werkweek

Bij dit project is het ontwerpcertificaat al behaald. Om ervoor te zorgen dat wij bij oplevering niet voor verrassingen komen te staan starten wij ons werk met het controleren van de opgestelde bewijslast voor het ontwerp. Nu is er nog tijd om dit eventueel aan te passen. 

Vervolgens stellen wij een project specifiek BREEAM handboek op. Hierin staat per credit uitgeschreven wat ervoor moet gebeuren en door wie dit gedaan moet worden. Dit BREEAM handboek is vervolgens ook de leidraad voor alle BREEAM overleggen gedurende het project. Het BREEAM handboek zullen wij tijdens de kick-off behandelen. Wanneer dit gereed is kunnen we de stap maken naar oplever certificering.

2. Bouwplaats audit inclusief verslaglegging 6 uur op locatie

De eerste stap in de opleveringsfase is het inrichten van de bouwplaats conform BREEAM en het laten toetsen hiervan door de BREEAM assessor. Doel van deze audit is om te controleren of de bouwplaats voldoet aan de gestelde eisen vanuit BREEAM. Wij organiseren deze rondgang. Bij de rondgang moet ook de uitvoerder van de hoofdaannemer aanwezig zijn. Na de rondgang stelt assessor een rapport op, inclusief foto’s, waarin de bevindingen van de assessor verwerkt worden. Wij zullen alle voorbereidingen voor deze audit verzorgen zodat de assessor een zo goed mogelijk beeld krijgt van de situatie.

3. Bouwproces afhankelijk van project

Na alle goedkeuringen komen we in de uitvoering van het bouwproces. Gedurende deze tijd houden wij middels BREEAM vergaderingen de vorderingen bij en fungeren wij als vraagbaak voor de verschillende partijen. De invulling van dit overleg, samen met de frequentie en wie daarbij aanwezig dienen te zijn zullen wij tijdens de kick-off vaststellen.

4. Oplever audit inclusief verslaglegging 6 uur op locatie

Er volgt een definitieve rondgang om het gerealiseerde gebouw te controleren op de behaalde BREEAM credits. Deze rondgang gebeurt eveneens samen met de assessor en de uitvoerder van de hoofdaannemer. Bij deze rondgang stelt de assessor ook een rapport inclusief foto’s op. Wij zullen ook deze rondgang voorbereiden en begeleiden.

5. Oplevercertificaat doorlooptijd 3 weken

Nadat alle credits zijn goedgekeurd om het ambitieniveau te behalen wordt het geheel ingediend bij de DGBC. De assessor verzorgt de rapportage en discussie met de DGBC. Ook hierin zijn wij beschikbaar voor eventuele ondersteuning. Wanneer de DGBC akkoord gaat vindt er een certificaatuitreiking plaats.

BREEAM In-Use Expert 

1. Voorwerk
We komen samen met de belanghebbenden om de definitieve scope en aanpak te bepalen. In deze fase gaan wij uitgebreid door de lijst met opgegeven assets heen om te kijken hoeveel assessments er aangemaakt moeten worden conform de richtlijnen van de BRL.

Ook gaan we alle aanwezige informatie van de opgegeven assets opvragen om bruikbare informatie te filteren. Wij zullen hiervoor een lijst opstellen met benodigde stukken. Wij gaan uit van 8 assessments. Eens per twee weken sturen wij een voortgangs update richting het hele team.

2. Quickscan
Om gevoel te krijgen bij de mogelijke score van de assets gaan wij ook aan de slag met het opstellen van de quickscans. Per assessment stellen wij een quickscan op om de mogelijke score te bepalen. Het invullen van de quickscan gebeurt vanuit deskresearch en een locatiebezoek dat wij uitvoeren. Dit wordt aangevuld met de aangeleverde informatie vanuit de eigenaar en beheerder. Het resultaat van de quickscan wordt besproken met de eigenaar en vanuit hier bepalen wij de route per assessment om te komen tot de invulling van de assessmenttool.

3. Opname
Als expert is het noodzakelijk om alle assets in het portfolio langs te gaan. Wat er bekeken moet worden hangt af van het resultaat vanuit de quickscan, maar zeker is dat wij de omgeving, buitenkant en algemene ruimten moeten bekijken. Zodra er van een asset de benodigde bewijslast verzameld is gaat dit asset over naar de fase ‘verantwoorden’. Het verzamelen van bewijslast en verantwoorden in de tool lopen dus gelijktijdig in onze planning. 

4. Verantwoorden
Wij verantwoorden de assets zodra wij de audit hebben uitgevoerd. Voordat er wordt gestart met verantwoorden stellen wij verantwoording templates op voor de credits. Deze stemmen wij vervolgens met de assessor af om te kijken of dit voldoet aan zijn/haar verwachtingen. Dit zorgt ervoor dat wij niet dezelfde credit afgekeurd krijgen op alle assessments.

5 . Controle assessor
Zodra wij een assessment gereed hebben voor validatie gaat de assessor aan de slag. In onze aanpak hebben wij 2 controlerondes vanuit de assessor meegenomen. Wij zorgen ervoor dat binnen deze 2 rondes de credits ingevuld staan om de gewenste score te halen. In onze aanpak zitten standaard overlegmomenten met de assessor. Uit ervaring weten wij dat dergelijke momenten zorgen voor een beter begrip van de afkeurreden van assessor en dit vergroot de kans van slagen bij de 2e ronde.

6. Afronding en indienen
De laatste maand van het traject gebruiken we om de asset gegevens compleet te maken. Deze maand is er nauw contact met de assessor om alle laatste details goed te zetten. In deze maand zijn naar verwachting alle credits goedgekeurd en zijn alle asset gegevens goedgekeurd. Wij verwachten dat de assessor halverwege november de portefeuille indient bij de DGBC voor Quality Assurance.

7. QA & verbeteringen doorvoeren
Zodra we terugkoppeling krijgen van de quality assurance zal de assessor deze met ons delen. Mogelijke verbeteringen zullen gezamenlijk worden gerealiseerd zodat we de assessments zo snel mogelijk opnieuw kunnen voorleggen aan de quality assurance. Hierna volgt goedkeuring en zijn de certificaten formeel behaald.

Neem hier direct contact op met één van onze experts

Daniël van der Flier

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.

Uitgelichte referenties:

Erkend BREEAM Expert

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.