BREEAM IN USE WONINGEN

Wat is BREEAM in use woningen?

BREEAM in use is het duurzaamheidslabel voor de Nederlandse bestaande bouw. Sinds begin 2021 is er ook een richtlijn beschikbaar die zich richt op Nederlandse Woningen. Doel van BREEAM in use is om een 0-meting uit te voeren waarmee vervolgens continu verbeteringen toegepast worden. Verder zorgt het voor benchmark mogelijkheden met andere woningen zodat er voordelen te behalen zijn zoals waardeontwikkeling op lange termijn en het bevorderen van het werk- en leefklimaat van de bewoners.

BREEAM in use is dus te zien als een managementtool om continue de duurzaamheid van je woningportefeuille te weten.

Voor wie is BREEAM in use woningen?

BREEAM in use woningen is geschikt voor grondgebonden woningen en appartementencomplexen.

 BREEAM in use woningen bestaat uit twee verschillende onderdelen, namenlijk:

  • Asset, hier gaat het om het daadwerkelijke gebouw.
  • Beheer, dan wordt er gekeken naar de manier hoe het gebouw beheerd wordt.

Hiermee is BREEAM in use woningen dus interessant voor vastgoed beleggers en woning corporaties.

Nieuwbouwwoning?

BREEAM in use woningen is niet toepasbaar op nieuwbouwwoningen in Nederland.

Waarom BREEAM?

Met BREEAM ben je verzekerd van de volgende voordelen:

  • Je blijft interessant voor investeerders, omdat jouw vastgoedportefeuille bewezen toekomstbestendig is.
  • Je krijgt een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat.
  • Je scoort goed op de GRESB-Index (Global ESG Benchmark for Real Assets)
  • Je bent plotselinge en geleidelijke verandering altijd voor, omdat de lat hoger ligt dan waar de wettelijke eisen om vragen.
  • In sommige gevallen kan BREEAM-NL je helpen om subsidieaanvragen – zoals de MIA – over de streep te trekken. Duurzaamheidscertificering en haar partners helpen je graag bij het invullen van een aanvraag.

Hoe lang duurt een BREEAM traject?

Bij In-Use (Woningen) is de gemiddelde doorlooptijd voor de categorie asset 2 maanden. Als je kiest voor de categorieën Asset en Beheer dan gaan wij uit van een doorlooptijd van minimaal 3 maanden vanwege de verzwaarde bewijslast. Je moet dan bijvoorbeeld ook zaken als onderhoudscontracten beschikbaar stellen. Bij Asset, beheer en gebruik is de doorlooptijd 6 maanden door de extra zware bewijslast. Denk hierbij aan reisafstanden van medewerkers en duurzaamheidsambities van huurders.

Hoe groot is mijn eigen inspanning bij een BREEAM traject?

Bij In-Use (woningen) trajecten is er bij veel vastgoedbeheerders vaak al veel data direct beschikbaar. Dan is er weinig inspanning vereist en kun je gewoon een data dump overdragen. Duurzaamheidscertificering selecteert hier dan als service zelf de benodigde informatie voor de bewijslast uit. Indien er nog data verzameld moet worden, kan het proces meer tijd in beslag nemen.

BREEAM Rollen

BREEAM In-Use kent de rollen BREEAM Expert en BREEAM Assessor. Wij zijn zeer ervaren met beide rollen.

Onze aanpak voor BREEAM nieuwbouw en renovatie

BREEAM In-Use assessor:

1. Audits 6 uur

Bij de start van de audits nemen we gezamenlijk door wat er allemaal bekeken moet worden en of er nog onduidelijkheden zijn. Na afronding van de audits stellen wij een bezoekverslag op en een fotoalbum. 

2. Valideren 24 uur

Nadat we alle assets hebben bezocht starten wij met het valideren van de bezochte assets. Wij voeren bij elk asset een complete validatie uit en zullen dit vervolgens rapporteren aan de BREEAM expert. De expert krijgt vervolgens gelegenheid om eventuele aanpassingen door te voeren zodat wij een 2e controle ronde kunnen uitvoeren. Wanneer alle credits na de 2e controle nog niet akkoord zijn kunnen deze niet nog een keer aangepast worden. Wanneer een 3e controleronde toch nodig is rekenen wij meerwerk.

 3. Afronding en indienen 3 weken

Als alle credits en asset gegevens goedgekeurd zijn dienen wij de portefeuille in bij de DGBC voor Quality Assurance op het assessor werk.

BREEAM In-Use Expert

1. Voorwerk
We komen samen met de belanghebbenden om de definitieve scope en aanpak te bepalen. In deze fase gaan wij uitgebreid door de lijst met opgegeven assets heen om te kijken hoeveel assessments er aangemaakt moeten worden conform de richtlijnen van de BRL.

Ook gaan we alle aanwezige informatie van de opgegeven assets opvragen om bruikbare informatie te filteren. Wij zullen hiervoor een lijst opstellen met benodigde stukken. Wij gaan uit van 8 assessments. Eens per twee weken sturen wij een voortgangs update richting het hele team.

2. Quickscan
Om gevoel te krijgen bij de mogelijke score van de assets gaan wij ook aan de slag met het opstellen van de quickscans. Per assessment stellen wij een quickscan op om de mogelijke score te bepalen. Het invullen van de quickscan gebeurt vanuit deskresearch en een locatiebezoek dat wij uitvoeren. Dit wordt aangevuld met de aangeleverde informatie vanuit de eigenaar en beheerder. Het resultaat van de quickscan wordt besproken met de eigenaar en vanuit hier bepalen wij de route per assessment om te komen tot de invulling van de assessmenttool.

3. Opname
Als expert is het noodzakelijk om alle assets in het portfolio langs te gaan. Wat er bekeken moet worden hangt af van het resultaat vanuit de quickscan, maar zeker is dat wij de omgeving, buitenkant en algemene ruimten moeten bekijken. Zodra er van een asset de benodigde bewijslast verzameld is gaat dit asset over naar de fase ‘verantwoorden’. Het verzamelen van bewijslast en verantwoorden in de tool lopen dus gelijktijdig in onze planning. 

4. Verantwoorden
Wij verantwoorden de assets zodra wij de audit hebben uitgevoerd. Voordat er wordt gestart met verantwoorden stellen wij verantwoording templates op voor de credits. Deze stemmen wij vervolgens met de assessor af om te kijken of dit voldoet aan zijn/haar verwachtingen. Dit zorgt ervoor dat wij niet dezelfde credit afgekeurd krijgen op alle assessments.

5 . Controle assessor
Zodra wij een assessment gereed hebben voor validatie gaat de assessor aan de slag. In onze aanpak hebben wij 2 controlerondes vanuit de assessor meegenomen. Wij zorgen ervoor dat binnen deze 2 rondes de credits ingevuld staan om de gewenste score te halen. In onze aanpak zitten standaard overlegmomenten met de assessor. Uit ervaring weten wij dat dergelijke momenten zorgen voor een beter begrip van de afkeurreden van assessor en dit vergroot de kans van slagen bij de 2e ronde.

6. Afronding en indienen
De laatste maand van het traject gebruiken we om de asset gegevens compleet te maken. Deze maand is er nauw contact met de assessor om alle laatste details goed te zetten. In deze maand zijn naar verwachting alle credits goedgekeurd en zijn alle asset gegevens goedgekeurd. Wij verwachten dat de assessor halverwege november de portefeuille indient bij de DGBC voor Quality Assurance.

7. QA & verbeteringen doorvoeren
Zodra we terugkoppeling krijgen van de quality assurance zal de assessor deze met ons delen. Mogelijke verbeteringen zullen gezamenlijk worden gerealiseerd zodat we de assessments zo snel mogelijk opnieuw kunnen voorleggen aan de quality assurance. Hierna volgt goedkeuring en zijn de certificaten formeel behaald.

Neem hier direct contact op met één van onze experts

Pim Klinkenberg

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.

Uitgelichte referenties:

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.