BREEAM ASSESSOR

Wat is de rol van BREEAM assessor?

In het BREEAM proces is de assessor de persoon die het uiteindelijke werk van de BREEAM expert valideert. De assessor is dus de persoon die controleert of alle credits op een juiste manier zijn verantwoord en of de bewijslast aanwezig en correct is. Om dit te doen komt de assessor minimaal één keer op locatie langs om alles te zien, vragen te stellen en waar nodig foto’s te maken als bewijslast.

Wie is de BREEAM assessor?

Om BREEAM assessor te worden moet je verschillende assessor trainingen volgen bij de DGBC, en vervolgens het examen succesvol behalen. De assessor is altijd onafhankelijk en moet dus door opdrachtgever zelf geregeld worden.

Onze aanpak als assessor

Wij geloven in een simpel, duidelijke en concrete aanpak, en merken ook dat de markt daar behoefte aan heeft. Wij zijn niet voor niets één van de meest ervaren BREEAM partijen in Nederland. In de rol van assessor stellen wij ons altijd meewerkend en meedenkend op om gezamenlijk tot het optimale resultaat te komen. Dit doen wij voor BREEAM in use en BREEAM nieuwbouw.

Wie zijn er betrokken bij een BREEAM-certificering?

Waarom BREEAM?

Met BREEAM ben je verzekerd van de volgende voordelen:

  • Je blijft interessant voor investeerders, omdat jouw vastgoedportefeuille bewezen toekomstbestendig is.
  • Je krijgt een internationaal erkend duurzaamheidscertificaat.
  • Je scoort goed op de GRESB-Index (Global ESG Benchmark for Real Assets)
  • Je bent plotselinge en geleidelijke verandering altijd voor, omdat de lat hoger ligt dan waar de wettelijke eisen om vragen.
  • In sommige gevallen kan BREEAM-NL je helpen om subsidieaanvragen – zoals de MIA – over de streep te trekken. Duurzaamheidscertificering en haar partners helpen je graag bij het invullen van een aanvraag.

Hoe ziet het BREEAM-traject eruit als ik met jullie aan de slag ga?

BREEAM Nieuwbouw Assessor

Om de assessor werkzaamheden naar behoren uit te voeren zijn er per certificaat. We onderscheiden er twee: ontwerp en oplevering, verschillende cruciale elementen. De gewenste ambitie heeft hier geen invloed op. Dit heeft wel invloed op de tijdsduur. De 6 verschillende elementen zijn:

1. Bouwplaats audit inclusief verslaglegging 6 uur op de locatie als assessor

Het doel van deze audit is om als assessor te controleren of de bouwplaats voldoet aan de gestelde eisen vanuit BREEAM. De rondgang gebeurt samen met de BREEAM expert en de uitvoerder van de hoofdaannemer. Na de rondgang stellen wij een rapport, inclusief foto’s, op waarin de bevindingen van de assessor verwerkt worden.

2. Controleren van alle, door de BREEAM expert ingevulde, credits 1 werkweek

Wanneer de expert aangeeft dat de ingevulde credits gereed zijn starten wij met het controleren van alle credits. Deze controle gebeurt aan de hand van de BREEAM reglementen en richtlijnen. Bij onduidelijkheid nemen wij contact op met de expert of vindt er afstemming met de DGBC plaats. Wanneer wij een credit afkeuren heeft de expert de kans om zijn onderbouwing aan te passen. Als assessor verzorgen wij een duidelijke reden van afkeuring. Na aanpassing van de expert voeren wij wederom een controle uit.

3. Ontwerpcertificaat doorlooptijd van 3 weken

Nadat alle credits zijn goedgekeurd om het ambitieniveau te behalen wordt het geheel ingediend bij de DGBC. Wij verzorgen de rapportage en discussie met de DGBC. Wanneer ook zij akkoord gaan vindt er een certificaatuitreiking plaats. Na ontvangst van dit certificaat start het opleverproces.

4. Controleren van alle, door de BREEAM expert ingevulde, credits 1 werkweek

Net zoals bij het behalen van het ontwerp certificaat moet er bij het behalen van het oplevercertificaat ook alle credits gecontroleerd worden. Het proces en werkwijze hierbij is identiek aan het ontwerpcertificaat.

5. Oplever audit inclusief verslaglegging 6 uur

Er volgt een definitieve rondgang om het gerealiseerde gebouw te controleren op de behaalde BREEAM credits. Deze rondgang gebeurt eveneens samen met de BREEAM expert en de uitvoerder van de hoofdaannemer. Bij deze rondgang stellen wij ook weer een rapport inclusief foto’s op.

6. Oplevercertificaat doorlooptijd 3 weken

Ook hier volgt indiening en communicatie met de DGBC. Nadat alle credits zijn goedgekeurd die nodig zijn om het ambitieniveau te behalen vindt er een certificaatuitreiking plaats.

BREEAM In-Use assessor:

1. Audits 6 uur

Bij de start van de audits nemen we gezamenlijk door wat er allemaal bekeken moet worden en of er nog onduidelijkheden zijn. Na afronding van de audits stellen wij een bezoekverslag op en een fotoalbum. 

2. Valideren 24 uur

Nadat we alle assets hebben bezocht starten wij met het valideren van de bezochte assets. Wij voeren bij elk asset een complete validatie uit en zullen dit vervolgens rapporteren aan de BREEAM expert. De expert krijgt vervolgens gelegenheid om eventuele aanpassingen door te voeren zodat wij een 2e controle ronde kunnen uitvoeren. Wanneer alle credits na de 2e controle nog niet akkoord zijn kunnen deze niet nog een keer aangepast worden. Wanneer een 3e controleronde toch nodig is rekenen wij meerwerk.

 3. Afronding en indienen 3 weken

Als alle credits en asset gegevens goedgekeurd zijn dienen wij de portefeuille in bij de DGBC voor Quality Assurance op het assessor werk.

Neem hier direct contact op met één van onze experts

Pim Klinkenberg

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.

Uitgelichte referenties

Erkend BREEAM Assessor

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.